نرم افزار مطبخ


ماژول گزارشات آنلاین
نگارش 1.0.0


استفاده کنندگان از نرم افزار مطبخ میتوانند با خرید بسته های گزارش آنلاین در این وبسایت از امکانات و گزارش گیری از راه دور بهره مند شوند.
صاحب امتیاز این سیستم و همچنین نرم افزار مطبخ، شرکت اتحاد برکت بوده و تمامی قوانین کپی رایت برای آن لازم الاجراست
شرکت اتحاد برکت
www.unbco.com