براي ثبت شکایت از طریق وب سایت شرکت اقدام نمایید يا به صورت حضوری بین ساعات ۹ الی ۱۸ به آدرس شركت مراجعه كنيد